Asiabooks.com

HOW TO BE THE GOOD DESIGN MANAGER

With this product, you earn 10 point(s).

How to order

Normal Price ฿259

Special Price ฿246.05

HOW TO BE THE GOOD DESIGN MANAGER
5%

HOW TO BE THE GOOD DESIGN MANAGER

Paperback

฿259
฿246.05
(Save ฿12.95 )

How to order

With this product, you earn 10 point(s).

Point details
7-14 Business days

PAYMENT METHOD

payment01 payment02 payment03
คำที่เกี่ยวข้อง บ้าน-การตกแต่ง

Synopsis: HOW TO BE THE GOOD DESIGN MANAGER

“นักออกแบบหรือสถาปนิก” ถูกสอนมาจากโรงเรียนออกแบบว่างานสำคัญที่สุดสำหรับนักออกแบบหรือสถาปนิกคือ “งานออกแบบ” แต่ในชีวิตจริงระยะเวลาที่ใช้ทำงานช่วงออกแบบนั้นกินเวลาเพียงหนึ่งในสิบของการทำงานทั้งหมด อีกหนึ่งในสามเป็นเวลาที่ใช้ในการผลิตงานเพื่อใช้ นำเสนอและใช้ทำแบบก่อสร้าง เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาการทำงานทั้งหมดถูกใช้ไปในการ บริหารโครงการ ซึ่งได้แก่ การจัดการข้อมูล การติดต่อ สื่อสาร การประชุม และการนำเสนองาน เป็นต้น จากข้อเท็จจริงนี้เราจึงควรตระหนักว่าการบริหารโครงการออกแบบเป็นเรื่องสำคัญและควรหาเวลาเรียนรู้ให้มากขึ้น สถาปนิกเก่งๆ หลายคนไม่อยากที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็น “ผู้จัดการงานออกแบบ” เพียงเพราะไม่อยากเปลี่ยนตัวเองหรือเสียดายสถานภาพของการเป็นนักออกแบบฯ ไปเป็นนักบริหารฯ ทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าการบริหารการออกแบบให้ดีได้นั้นเป็นหัวใจที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบหรือสถาปนิกหันมาสนใจที่จะพัฒนาตัวเองเป็น “ผู้จัดการงานออกแบบ” ให้มากขึ้น ผู้เขียนจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยใช้พื้นฐานความรู้ที่ศึกษาจากโรงเรียนด้านบริหารธุรกิจ ผนวกกับประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานเป็น “สถาปนิกผู้ออกแบบ” และ“ผู้จัดการงานออกแบบ” ของโครงการออกแบบงานสถาปัตยกรรมมานานกว่า 30 ปี

Product Details

ISBN 9786167800417
Weight 0.5
Publisher LI-ZENN PUBLISHING LIMITED
Language Thai
Number of Pages 190

Highlight

“นักออกแบบหรือสถาปนิก” ถูกสอนมาจากโรงเรียนออกแบบว่างานสำคัญที่สุดสำหรับนักออกแบบหรือสถาปนิกคือ “งานออกแบบ” แต่ในชีวิตจริงระยะเวลาที่ใช้ทำงานช่วงออกแบบนั้นกินเวลาเพียงหนึ่งในสิบของการทำงานทั้งหมด อีกหนึ่งในสามเป็นเวลาที่ใช้ในการผลิตงานเพื่อใช้ นำเสนอและใช้ทำแบบก่อสร้าง เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาการทำงานทั้งหมดถูกใช้ไปในการ บริหารโครงการ ซึ่งได้แก่ การจัดการข้อมูล การติดต่อ สื่อสาร การประชุม และการนำเสนองาน เป็นต้น จากข้อเท็จจริงนี้เราจึงควรตระหนักว่าการบริหารโครงการออกแบบเป็นเรื่องสำคัญและควรหาเวลาเรียนรู้ให้มากขึ้น สถาปนิก view all

All Reviews

Comments & Ratings (0 review)

  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

You may also like

Recommended for you