-7%
OFF

เรียนเยอรมันเบื้องต้น (VCB)

สื่อการสอนชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและสนใจภาษาเยอรมัน ไปจนถึงผู้ที่ต้องการทบทวนภาษาเยอรมัน เนื้อหาในชุดนี้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย โดยเริ่มจากรู้จักกับภาษาเยอรมัน, คำศัพท์พื้นฐาน, ไวยกรณ์, และบทสนทนา ซึ่งถ้าผู้เรียนได้ศึกษาตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหาผู้เรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง พร้อม VCD ประกอบการเรียนการสอน 3 แผ่น
Special Price ฿223.20 was ฿240.00
Book Format : Paperback
(Save ฿16.80)
SKU
BOO201310012928
Out of stock
More Information
ISBN 9789749297773
Weight (kgs.) 0.29
Publisher MIS SOFTTECH CO.,LTD
Book Size (cm.) 186 x 252 x 6
Language Bilingual
Number of Pages 86
You may also like this