-5%
OFF

THE OPPORTUNITY โลกแห่งอนาคต ยุคโลกป่วน เศรษฐกิจเปลี่ยน

หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความเศรษฐกิจ และประเด็นรอบตัว เช่น สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ฯลฯ ที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ในการเข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบันและอนาคตที่กำลังถาโถมกระทบชีวิตเราทุกคน

View more
Special Price ฿228.00 was ฿240.00
Book Format : Paperback
(Save ฿12.00)
SKU
BOO201310264762
Out of stock
More Information
ISBN 9786169375104
Weight (kgs.) 0.25
Author ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
Publisher บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
Book Size (cm.) 14.5 x 21 x 1.6
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 248
You may also like this