-5%
OFF

SMART SAVING SMART INVESTING

รวบรวมบทความการเงินที่เขียนบนเฟซบุ๊กเพจ อภินิหารเงินออม
ผสมกับประสบการณ์การให้คำปรึกษาทางการเงินกับคนทั่วไป
มาเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการนำความรู้ทางการเงิน
ไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน เป็นเพียงการอธิบายวิธีการเดินทาง
แต่จะไปถึงเป้าหมายตามที่เราคิดไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการนำความรู้
มาปรับใช้และลงมือทำนะคะ

Special Price ฿218.50 was ฿230.00
Book Format : Paperback
(Save ฿11.50)
SKU
BOO201310267502
Out of stock
More Information
ISBN 9786160841974
Weight (kgs.) 0.27
Author ปาจรีย์ ปานขาว (อภินิหารเงินออ
Publisher บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
Book Size (cm.) 14.6 x 21 x 1.4
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 252
You may also like this