-5%
OFF

พุทธจิตวิทยาประยุกต์กับคนยุค NEW NORMAL

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการมีความสุขใจกาย ร่มเย็น สงบ สบาย มั่งคั่งทั้งภายในและภายนอกยุคสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีสภาวะที่ทำให้ต้องมีการปรับตัวมากมายจนมีคำเรียกว่า ยุค “New Normal” ที่ส่งผลให้ใจภายในของคนเราเกิดการกระเพื่อมและแกว่งไกวเคลื่อนไปไม่นิ่ง ส่งผลต่อการเสียสมดุลใจกาย หรือเรียกว่าใจเราวิ่งวกวนอยู่นอกบ้านกายไม่สามารถเข้าบ้านกายได้

View more
Special Price ฿237.50 was ฿250.00
Book Format : Paperback
Availability : Dispatch in 3-5 Business days
(Save ฿12.50)
SKU
BOO201310262209
More Information
ISBN 9786169368700
Weight (kgs.) 0.20
Author พรรณทิพา ชเนศร์
Publisher บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
Book Size (cm.) 20.9 x 14.5 x 1
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 160
You may also like this