-5%
OFF

MONEY 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข

หนังสือเล่มนี้จะเป็นประตูบานแรกสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเงิน และอยากที่จะเริ่มต้นควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเอง เนื้อหาในหนังสือเน้นไปที่การครอบคลุมประเด็นสำคัญในเรื่อง "การเงินส่วนบุคคล" และให้หลักคิด หลักปฏิบัติอย่างง่าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเริ่มต้นได้ในทันทีที่อ่านจบแต่ละบท มากกว่าที่จะลงลึกรายละเอียดที่มีความซับซ้อน

Special Price ฿190.00 was ฿200.00
Book Format : Paperback
(Save ฿10.00)
SKU
BOO201310242678
Out of stock
More Information
ISBN 9786160834563
Weight (kgs.) 0.21
Author จักรพงษ์ เมษพันธุ์
Publisher บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
Book Size (cm.) 12.9 x 18.5 x 1.2
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 216
You may also like this