-5%
OFF

ประวัติศาสตร์ที่เราลืม ภาคพิเศษ วีรบุรุษที่เราลืม

โลกมีวีรบุรุษซ่อนอยู่ในทุกมุม รอเวลาและสถานการณ์เผยตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาออกมา มันอาจเป็นเรื่องขนาดเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ ตั้งแต่ช่วยคนที่ตนรักไปจนถึงการช่วยคนแปลกหน้า สงครามและวิกฤติการณ์ต่างๆ เผยตัวตนเลวร้ายของมนุษย์จำนวนหนึ่ง แต่มันก็เปิดด้านงดงามของคนใจสูงเช่นกัน เราเรียกคนเหล่านี้ว่า วีรบุรุษ แต่พวกเขากระทำเรื่องดีๆ มิใช่เพราะอยากเป็นวีรบุรุษ พวกเขาทำเพราะมันเป็นเรื่องสมควรกระทำ

View more
Special Price ฿266.00 was ฿280.00
Book Format : Paperback
Availability : Dispatch in 3-5 Business days
(Save ฿14.00)
SKU
BOO201310272411
More Information
ISBN 9786165660457
Weight (kgs.) 0.31
Author วินทร์ เลียววาริณ
Publisher บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
Book Size (cm.) 14.2 x 21 x 1.3
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 272
You may also like this