-5%
OFF

แลวังหลังตำหนัก

สารคดีเชิงประวัติของพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ตั้งแต่ใช้ชีวิตในพระบรมมหาราชวัง เรื่อยมาจนถึงวังสวนดุสิต วังสวนสุนันทา ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475 จนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนจะสิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน
Special Price ฿403.75 was ฿425.00
Book Format : Hardcover
(Save ฿21.25)
SKU
BOO101310041630
Out of stock
More Information
ISBN 9786161803261
Weight (kgs.) 0.50
Author เบญจาภา ไกรฤกษ์
Publisher AMARIN BOOK CENTER CO., LTD.
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 0
You may also like this