-5%
OFF

กลางใจราษฎร์: หกทศวรรษแห่งการทรงงาน

นำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยผู้เขียนให้ข้อมูลในเชิงลึก มีความถูกต้อง ตรงไปตรงมา พร้อมทั้งประเด็นที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึง และมักเข้าใจกันอย่างคลาดเคลื่อน

Special Price ฿664.05 was ฿699.00
Book Format : Hardcover
(Save ฿34.95)
SKU
BOO101310022868
Out of stock
More Information
ISBN 9786162150586
Weight (kgs.) 2.00
Author GROSSMAN & FAULDER
Publisher ASIA BOOKS CO.,LTD.
Publication Date Apr 01, 2013
Book Size (cm.) 20.4 x 27.9 x 4.2
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 516
You may also like this