-5%
OFF

ชาตินิยมในแบบเรียนไทย

“ชาตินิยมในแบบเรียนไทย” เล่มนี้ มุ่งตีแผ่ให้เห็นปัญหาสำคัญในสังคมไทย ว่าด้วยระดับความรู้ ทัศนคติ และความเข้าใจที่สังคมไทยมีต่อประเทศรอบข้างในอุษาคเนย์ ภาพประเทศเพื่อนบ้านในฐานะปรปักษ์หรือดูถูเหยียยดหยามนั้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนองกลุ่มผลประโยชน์เป็นสำคัญ อาทิ กลุ่มทางการเมือง หรือ นักธุรกิจบางกลุ่ม กระบวนการดังกล่าว มีพัฒนาการที่เริ่มจากการเขียน “ประวัติศาสตร์แห่งชาติ” อีกทั้งยังสอดแทรก “สำนึกชาตินิยม” และส่งผ่านสู่สังคมหลายรูปแบบ ที่สำคัญส่งผ่านทางการศึกษาที่ทางรัฐเป็นผู้จัดการดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนและแบบเรียน จนท้ายที่สุดก่อเกิดความทรงจำร่วมกัน และถูกปลูกฝังให้มีความรู้สึกว่าคนไทยมีสภาพที่เหนือกว่า และดูถูกเหยียดหยามในด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมค้นหาข้อเท็จจริงของทัศนคติเหยียดหยามเพื่อนบ้านผ่านแบบเรียนของไทยพร้อมกันได้แล้วในเล่ม
Special Price ฿228.00 was ฿240.00
Book Format : Paperback
(Save ฿12.00)
SKU
BOO201310043929
Out of stock
More Information
ISBN 9789740203230
Weight (kgs.) 0.50
Author ดร.สุเนตร ชุติธรานนท์ + คณะ
Publisher NGANDEE CO.,LTD
Language Thai
Number of Pages 268
You may also like this