-5%
OFF

รวมยอดลิลิต 3 เรื่อง ลิลิตยวนพ่าย, ลิลิตตะเลงพ่าย,ลิลิตพระลอ

หนังสือลิลิต 3 เรื่องนี้ จะตัดสินว่าสำนวนเรื่องไหนแต่งดีกว่าหรือเลวกว่ากันนั้นไม่ได้ เพราะแต่งต่างสมัยกัน และกระบวนกลอนที่แต่งก็ต่างกัน เพราะแต่งตามนิยมในสมัยที่แต่งนั้นควรแต่ยกย่องว่าแต่งดีอย่างยอดเยี่ยมทั้ง 3 เรื่อง

    ในลิลิต 3 เรื่อง ที่กล่าวมาเรื่องยวนพ่ายกับเรื่องตะเลงพ่ายตัวเรื่องเป็นพงศาวดาร การแต่งมีบังคับ เสียเปรียบเรื่องพระลอ ซึ่งเป็นแต่นิทาน ผู้แต่งมีช่องที่จะกล่าวความให้จับใจได้กว้างขวางกว่ากัน เพราะฉะนั้นจึงนับถือกันมาว่าเรื่องพระลอวิเศษกว่าลิลิตเรื่องอื่น ถึงยกย่องเป็นตำรามาแต่โบราณ ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จฯ กรมระปรมานุชิตชิโนรส ทรงพระนิพนธ์ลิลิตเรื่องตะเลงพ่ายขึ้น และคนทั้งหลายนับถือว่าแต่งดีอย่างยิ่งอีกเรื่อง 1 ถึงกระนั้นก็ไม่ทำให้ลดความนับถือเรื่องพระลอลงกว่าแต่ก่อน

Special Price ฿261.25 was ฿275.00
Book Format : Hardcover
(Save ฿13.75)
SKU
BOO101310249937
Out of stock
More Information
ISBN 9786164370951
Weight (kgs.) 0.43
Author ศรีปัญญา
Publisher บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
Book Size (cm.) 15.7 x 22 x 2
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 248
You may also like this