-5%
OFF

แอนิมอล ฟาร์ม ฉบับสองภาษา

สัตว์ทุกตัวล้วนเสมอภาคกัน แต่สัตว์บางตัวเสมอภาคกว่าตัวอื่นๆ Animal Farm เป็นนวนิยายเสียดสีการเมืองที่แม้จะมีแนวความคิดรวบยอดค่อนข้างหนัก แต่ดำเนินเรื่องได้อย่างสนุกสนาน คล้ายกับเป็นวรรณกรรมเยาวชน ด้วยการอุปมาตัวละครส่วนหนึ่งเป็นสัตว์ ที่ยึดอำนาจจากมนุษย์ และดำรงชีวิตด้วยตนเองโดยมีสัญญาประชาคมร่วมกันว่า สิ่งใดก็ตามที่ดำเนินด้วยสองขาคือศัตรู สิ่งใดก็ตามที่ดำเนินด้วยสี่ขาหรือด้วยปีกคือมิตร ในการต่อสู้กับมนุษย์ พวกเราจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงพวกมนุษย์ แม้แต่เมื่อได้ชัยชนะเหนือพวกเขาก็จงอย่าได้นำเอาความชั่วร้ายเฉกเช่น พวกเขามาใช้ต้องไม่มีสัตว์ตัวใดอาศัยอยู่ในบ้าน นอนบนเตียง สวมเสื้อผ้า ดื่มแอลกอฮอล์ สูญบุหรี่ สัมผัสเงินตรา หรือมีส่วนร่วมในการค้า พฤติกรรมของมนุษย์ทุกอย่างล้วนเป็นความชั่วร้าย และเหนือสิ่งอื่นใด สัตว์ต้องไม่ปกครองอย่างเผด็จการ เหนือสัตว์ด้วยกันเอง ไม่ว่าจะอ่อนแอหรือแข็งแกร่งฉลาดหรือซื่อเซ่อ พวกเราทุกตัวล้วนพี่น้อง ต้องไม่มีสัตว์ตัวใดฆ่าสัตว์ตัวอื่น สัตว์ทุกตัวล้วนเสมอภาคกัน

Special Price ฿270.75 was ฿285.00
Book Format : Paperback
(Save ฿14.25)
SKU
BOO201310267128
Out of stock
More Information
ISBN 9786164342460
Weight (kgs.) 0.33
Author จอร์จ ออร์เวลล์ขจรจันทร์
Publisher บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
Book Size (cm.) 14.4 x 21 x 1.5
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 312
You may also like this