-5%
OFF

ส้มสีม่วง (ปกใหม่)

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ประจำปี 2544
"ส้มสีม่วง" เป็นวรรณกรรมที่ทำให้ผู้อ่านตระหนักในคุณค่าของจินตนาการความฝันว่าหากปราศจากความฝันแล้ว ชีวิตมนุษย์จะแห้งแล้วหยาบกระด้าง ไร้สีสัน ไร้จุดหมาย ไร้อารมณ์ และไร้สุขเพียงใด ลุงเทิด จ้อย และแก้ม จึงผนึกกำลังร่วมกันต่อสู้กับ "กองทัพปราบฝัน" จนเอาชนะได้ในที่สุด แม้ไม่ใช่ชัยชนะเบ็ดเสร็จ เพราะภารกิจของนักเขียนในการสร้างฝันเพื่อสู้กับ "กองทัพปราบฝัน" ยังคงต้องดำเนินต่อไปอีกตราบนานเท่านาน
การใช้ลีลาการเขียนแบบแฟนตาซีทำให้วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้มีตัวละครและเหตุการณ์มหัศจรรย์ไกลเกินจริงอย่างสนุกสนาน ผู้เขียนพาผู้อ่านทะลุขอบโลกแห่งความจริงออกไปสู่อาณาจักรความฝันที่เวิ้งว้างไร้ขอบเขต แต่กลับเป็นการผจญภัยที่กระตุ้นประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้อ่านได้ไม่สิ้นสุด แม้จะปิดหน้าสุดท้ายของหนังสือลงไปแล้ว

 
Special Price ฿118.75 was ฿125.00
Book Format : Hardcover
(Save ฿6.25)
SKU
BOO101310251727
Out of stock
More Information
ISBN 9786161809591
Weight (kgs.) 0.19
Author ดาวกระจาย
Publisher บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
Book Size (cm.) 12.7 x 18.4 x 1.1
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 191
You may also like this