-5%
OFF

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯร.๙ และเจ้านายไทยในโลซานน์

บันทึกความทรงจำของครูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ที่ได้อุทิศตนเพื่อรับใช้พระบรมวงศ์ตลอดระยะเวลา 26 ปี มาเรียบเรียงใหม่และพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก โดยกล่าวถึงช่วงเวลาขณะทั้งสองพระองค์ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้แต่งจัดทำหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงแนะนำให้ผู้เขียนเรียบเรียงเรื่องราวนี้ขึ้น หนังสือได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพสำคัญต่างๆ ของพระบรมราชวงศ์ตลอดจนเอกสารสำคัญที่เก็บรักษาไว้ในความดูแลของผู้เขียนมาลงพิมพ์ประกอบเล่มนี้ เป็นการเล่าเหตุการณ์ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทย จากมุมมองของผู้ใกล้ชิดพระบรมราชวงศ์ในขณะนั้น
Special Price ฿664.05 was ฿699.00
Book Format : Paperback
(Save ฿34.95)
SKU
BOO201310023087
Out of stock
More Information
ISBN 9786163484239
Weight (kgs.) 1.10
Author ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส
Publisher AMARIN BOOK CENTER CO., LTD.
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 0
You may also like this