-5%
OFF

พ่อรวยสอนลูก #2: เงินสี่ด้าน RICH DAD'S CASHFLOW QUADRANT

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความแตกต่างในเรื่องการทำงาน การหารายได้ และการบริหารเงินของคนในสี่ลักษณะอาชีพได้แก่ ลูกจ้าง คนทำธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ และนักลงทุน โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงเหตุผลที่ทำให้คนสี่กลุ่มนี้มีสถานะทางการงานและการเงินที่ต่างกัน พร้อมคำแนะนำและข้อชี้แนะว่าต้องทำอย่างไรจึงจะมีอิสระภาพทางการเงิน! เหมาะสำหรับผู้พร้อมที่จะก้าวข้ามจากความมั่นคงในหน้าที่การงานไปเริ่มแสวงหาโลกแห่งอิสรภาพทางการเงินของตนเอง ผู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพและการเงินในชีวิต ตลอดจนผู้พร้อมที่จะก้าวผ่านจากยุคอุตสาหกรรมสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร
Special Price ฿213.75 was ฿225.00
Book Format : Paperback
(Save ฿11.25)
SKU
BOO201310022751
Out of stock
More Information
ISBN 9786160813940
Weight (kgs.) 0.50
Author KIYOSAKI, ROBERT T.
Publisher SE-EDUCATION PUBLIC CO.,LTD.
Language Thai
Number of Pages 376
You may also like this