-5%
OFF

ชื่อ แซ่ และระบบตระกูลแซ่ อัตลักษณ์สำคัญเบื้องต้นของความเป็นจีน

การจะเข้าถึงความเป็นจีนและเข้าใจวัฒนธรรมจีนได้ชัดเจน ต้องอาศัยความรู้เรื่องแซ่และระบบตระกูลแซ่เป็นปฐมฐาน นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องชื่อและวัฒนธรรมจีนด้านอื่นอีกสารพัด หากปราศจากความรู้เรื่องนี้เป็นพื้นฐานแล้วจะไม่สามารถเข้าใจจีนได้ลึกซึ้งพอ

Special Price ฿190.00 was ฿200.00
Book Format : Paperback
(Save ฿10.00)
SKU
BOO201310163384
Out of stock
More Information
ISBN 9789740215035
Weight (kgs.) 0.00
Author ถาวร สิกขโกศล
Publisher NGANDEE CO.,LTD
Book Size (cm.) 14.6 x 20.9
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 224
You may also like this