-5%
OFF

ปรัชญาสาธารณะ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอ "ปรัชญาสาธารณะ" ที่ผสานแนวความคิดเสรีนิยมที่เน้นสิทธิของปัจเจก และชุมชนนิยมที่เน้นคุณประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญของทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจก และการใช้เหตุผลทางศีลธรรม ที่จำเป็นต่อการถกเถียงสาธารณะและการสร้างสำนึกพลเมือง แนวคิดทางเลือกนี้อาจช่วยให้เราค้นหาคำตอบถึง "ชีวิตสาธารณะที่ดี" ซึ่งจำเป็นต่อการออกแบบนโยบายสาธารณะและการสร้างสังคมที่ดี

Special Price ฿361.00 was ฿380.00
Book Format : Paperback
(Save ฿19.00)
SKU
BOO201310152348
Out of stock
More Information
ISBN 9786167885223
Weight (kgs.) 0.45
Author แซนเดล ไมเคิล
Publisher SE-EDUCATION PUBLIC CO.,LTD.
Book Size (cm.) 14.3 x 20.1 x 2.2
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 392
You may also like this