-5%
OFF

การเงิน 101

 "การเงิน 101" คือหนึ่งผลงานของเพจ "Money Buffalo" ที่ให้ความรู้ทางการเงินในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจ ในรูปแบบที่ย่อยง่าย อ่านและฟังแล้วรู้สึกถึงความรู้ความสามารถที่เต็มเปี่ยม รวมถึงความเป็นกันเองกับผู้อ่าน มีการสอดแทรกกราฟิกสวยๆ ซึ่งน่าจะตรงใจและถูกสไตล์กับคนรุ่นใหม่ และยังคงเอกลักษณ์ของพวกเขาอยู่เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือคัดสรรและรวมมาอยู่ในเล่มเดียว เรียกว่าถ้าอ่านจบ ก็ครบทุกกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลพอดี โดยคุณสามารถนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วค่อยๆ วางแผนการเงินของตัวเองไปทีละขั้นทีละตอนได้เลย ถ้าคุณกำลังมองหาหนังสือการเงินส่วนบุคคล ที่จะนำไปใช้กับชีวิตของคุณได้จริง และช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทิศทางที่คุณต้องการ ขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้!
สารบัญ
- ปรับพื้นฐาน 101
- ลงมือทำจริง 101
- เริ่มต้นทำความรู้จักกับกองทุนรวม
- ทำความเข้าใจหลักการกันก่อน
- วางแผนเพื่อเกษียณอายุ (Retirement Planning)
- วางแผนเพื่อการศึกษาบุตร (Education Planning)
- แหล่งลงทุนสร้างความเร้าใจ
- การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลก
Special Price ฿190.00 was ฿200.00
Book Format : Paperback
(Save ฿10.00)
SKU
BOO201310248922
Out of stock
More Information
ISBN 9786160837564
Weight (kgs.) 0.25
Author MONEY BUFFALO (พี่ทุย)
Publisher บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
Book Size (cm.) 14.5 x 20.9 x 1.1
Language Thai
File Size 0.00
Number of Pages 200
You may also like this