Asiabooks.com

คู่มือมนุษย์ (ฉบับปกแข็ง)

With this product, you earn 6 point(s).

How to order

Normal Price ฿150

Special Price ฿142.50

คู่มือมนุษย์ (ฉบับปกแข็ง)
5%

คู่มือมนุษย์ (ฉบับปกแข็ง)

 พระธรรมโกศาจารย์(หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)

Hardcover

฿150
฿142.50
(Save ฿7.50 )

How to order

With this product, you earn 6 point(s).

Point details
7-14 Business days

PAYMENT METHOD

payment01 payment02 payment03
คำที่เกี่ยวข้อง ปรัชญา-ศาสนา

Synopsis: คู่มือมนุษย์ (ฉบับปกแข็ง)

เกิดมาทั้งทีอย่าให้ติดอยู่แค่เพียงเป็น “คน” แต่ต้องพัฒนาตนเองให้ได้ถึงขั้นเป็น “มนุษย์” เพราะความแตกต่างระหว่างคนกับมนุษย์นั้นห่างไกลกันนัก ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่รูปเล่มสวยงาม ภาพประกอบสีสวยและลึกซึ้งถึงแก่นธรรม เพื่อให้สามารถรองรับความเป็นอมตะของเนื้อหาหนังสือ เพียงพอที่จะบอกได้อย่างมั่นใจว่า เหมาะที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้มอบให้กับตัวของเราเองหรือผู้ที่เรารักเป็นอย่างยิ่ง

Product Details

ISBN 9789742898557
Weight 0.32
Publisher AMARIN BOOK CENTER CO., LTD.
Language Thai

Highlight

เกิดมาทั้งทีอย่าให้ติดอยู่แค่เพียงเป็น “คน” แต่ต้องพัฒนาตนเองให้ได้ถึงขั้นเป็น “มนุษย์” เพราะความแตกต่างระหว่างคนกับมนุษย์นั้นห่างไกลกันนัก ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่รูปเล่มสวยงาม ภาพประกอบสีสวยและลึกซึ้งถึงแก่นธรรม เพื่อให้สามารถรองรับความเป็นอมตะของเนื้อหาหนังสือ เพียงพอที่จะบอกได้อย่างมั่นใจว่า เหมาะที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้มอบให้กับตัวของเราเองหรือผู้ที่เรารักเป็นอย่างยิ่ง

All Reviews

Comments & Ratings (0 review)

  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

You may also like

Recommended for you