Asiabooks.com

กว่าจะสิ้นลมหายใจ

Out of stock

฿287
กว่าจะสิ้นลมหายใจ

กว่าจะสิ้นลมหายใจ

Paperback

฿287

Out of stock

With this product, you earn 11 point(s).

Point details

PAYMENT METHOD

payment01 payment02 payment03
คำที่เกี่ยวข้อง วรรณกรรม

Synopsis: กว่าจะสิ้นลมหายใจ

"กว่าจะสิ้นลมหายใจ คือเรื่องราวการเดินทางแสนทรหดของครอบครัวบันด์เรนผู้ยากจนแห่งเมืองยอคนาพา ทาวฟา ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปฝังศพ แอดดี้ —ผู้เป็นแม่ เป็นเมีย และเป็นผู้ตาย —ตามเจตนารมณ์ของเธอ ตัวละครต่างเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตน ภาพที่ปรากฏแหว่งวิ่นตัดสลับไปมา สะท้อนความดิบเถือน ความโหยหา ความลับ ความปรารถนา ความสุขเศร้าและความคับข้องใจที่ไม่อาจเปิดเผยได้อย่างสมบูรณ์ กว่าจะสิ้นลมหายใจ เป็นผลงานที่โฟลคเนอร์ภาคภูมิใจในฐานะนวนิยายที่เขาใช้เวลาเขียนเพียงหก สัปดาห์ โดยใช้เวลาว่างจากการทำงานกะกลางคืนวันละสิบสองชั่วโมงในโรงงานไฟฟ้า และเขียนรวดเดียวจบโดยแทบไม่แก้ไข สิ่งที่ทำให้นักวิจารณ์ชื่นชมงานเขียนของโฟลคเนอร์นั้น ไม่ได้มีแค่เทคนิคการเขียนหรือการอ้างอิงบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ของ คนอเมริกันทางตอนใต้ แต่เป็นสปิริตของมนุษย์ที่พยายามจะคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งตนท่ามกลางสภาพแวด ล้อมที่คอยขัดขวางเราทุกวิถีทาง"

Product Details

ISBN 9786169200109
Weight 0.5
Publisher A-BOOK DISTRIBUTION CO., LTD.
Language Thai

Highlight

"กว่าจะสิ้นลมหายใจ คือเรื่องราวการเดินทางแสนทรหดของครอบครัวบันด์เรนผู้ยากจนแห่งเมืองยอคนาพา ทาวฟา ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปฝังศพ แอดดี้ —ผู้เป็นแม่ เป็นเมีย และเป็นผู้ตาย —ตามเจตนารมณ์ของเธอ ตัวละครต่างเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตน ภาพที่ปรากฏแหว่งวิ่นตัดสลับไปมา สะท้อนความดิบเถือน ความโหยหา ความลับ ความปรารถนา ความสุขเศร้าและความคับข้องใจที่ไม่อาจเปิดเผยได้อย่างสมบูรณ์ กว่าจะสิ้นลมหายใจ เป็นผลงานที่โฟลคเนอร์ภาคภูมิใจในฐานะนวนิยายที่เขาใช้เวลาเขียนเพียงหก สัปดาห์ โดยใช้เวลาว่างจากการทำงานกะกลางคืนวันละสิบสองชั่วโมงในโรงงานไฟฟ้ view all

All Reviews

Comments & Ratings (0 review)

  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

You may also like

Recommended for you